Exposición 1966.

MARÍA CAGIAO DÍAZ

Santiago

SALA UNION DE ARTESANOS - 23 DE JULIO 1966

Exposición 1966
Exposición 1966